ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕ

Υποψήφιος στην κατηγορία Top Trading Export Company
Κλάδος δραστηριότητας: ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Ιστοσελίδα: http://www.mavrikosimports.gr
Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας: Η ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1975 από τον κ. Γεώργιο-Παναγιώτη Μαυρίκο με έδρα τον Πειραιά, λειτουργεί έως σήμερα στο δικό της ιδιόκτητο 4όροφο κτίριο γραφείων – αποθηκών- ψυκτικών εγκαταστάσεων επί της οδού Νάξου 7 στα Καμίνια του Πειραιά.

Το (MAVRIKOS BUILDING), είναι ένα τετραώροφο συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ., εκ των οποίων 1700 τ.μ. (3 όροφοι + ισόγειο + υπόγειο) αποτελούν τους αποθηκευτικούς χώρους της Εταιρίας ενώ τα υπόλοιπα 300 τ.μ. (4ος όροφος) στεγάζουν τα γραφεία της Εταιρίας.

Επίσης διαθέτει και ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο στάθμευσης ΦΙΧ αυτ/των 250 τμ καθώς και χώρο διεξαγωγής εκδηλώσεων και προβολής προϊόντων επί της οδού Νάξου 1 στα Καμίνια στον Πειραιά.

Οι αποθηκευτικοί χώροι της Εταιρίας είναι χωροταξικά σχεδιασμένοι και λειτουργικά οργανωμένοι έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλή διακίνηση - αποθήκευση-διαχείριση των εμπορευμάτων και έχει συνταχθεί για την σωστή λειτουργία τους γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

Περιλαμβάνουν σύγχρονα σχεδιασμένους και εξοπλισμένους χώρους κατάψυξης, συντήρησης και χώρους παραλαβής και αποστολής εμπορευμάτων.

Η Εταιρεία, είναι Εμπορική 3ης γενιάς και εμφανίζει εδώ και 30 χρόνια έντονη εξαγωγική δραστηριότητα στον τομέα των τροφίμων, ποτών και καπνικών προϊόντων.
Από πολύ νωρίς είχε αρχίσει να κτίζει εξωστρεφή δραστηριότητα υιοθετώντας διεθνείς στρατηγικές προσέγγισης άλλων χωρών.

Επίσης εμφανίζει έντονη δραστηριότητα στον εφοδιασμό τροφοδοσίας πλοίων καθώς και την πώληση αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών, στο εσωτερικό (φορολογημένες πωλήσεις).

Ο αξιόλογος κύκλος εργασιών, σε συνδυασμό με τον σταθερό, στρατηγικό προσανατολισμό της σε τομείς και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από δυναμισμό (εξαγωγές, ναυτιλία), με τον σύγχρονο εξοπλισμό και οργάνωση, με την ετοιμότητα της να προσαρμόζεται επιτυχώς, περιορίζουν τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε η ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ Α.Ε. να αξιοποιήσει την συγκυρία για ένα νέο ανοδικό κύκλο.

Είμαστε από τις λίγες εταιρίες στον κλάδο που εν καιρώ κρίσης και capital controls επιβιώσαμε με ίδια κεφάλαια, εξοφλήσαμε κάθε δανειακή μας υποχρέωση, χωρίς να οφείλουμε στο Δημόσιο, στους προμηθευτές μας και με μηδενική επισφάλεια εξαιτίας της πιστής εφαρμογής των κανόνων του πιστωτικού ελέγχου της εταιρίας

Οι τομείς πωλήσεων διακρίνονται ως ακολούθως:

I.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Εξαγωγές
• Εξαγωγές σε Τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
• Τριγωνικές Συναλλαγές Εξαγωγής.
• Εφοδιασμός - αποστολή εμπορευμάτων σε πλοία που βρίσκονται ελλιμενισμένα σε ξένα λιμάνια.

1.2. Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις.
• Τριγωνικές Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Οι κωδικοί των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία είναι σήμερα 10.000 περίπου και σε αυτούς περιλαμβάνονται κυρίως gourmet ελληνικά τρόφιμα, ελληνικά κρασιά, ποτά, τσιγάρα.

Η εταιρεία επιλέγει σχολαστικά όλα τα προϊόντα που εμπορεύεται μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων παραγωγών.

Οι πωλήσεις της χαρακτηρίζονται από :
1. Διάθεση ευρείας γκάμας προϊόντων, σε αρκετά από τα οποία έχει την αποκλειστική τους διάθεση.
2. Άμεση διαθεσιμότητα προϊόντων.
3. Σύντομο χρόνο παράδοσης (από 4 έως 24 ώρες).
4. Πληροφόρηση έγκαιρη και ολοκληρωμένη: εικονογραφημένοι κατάλογοι προϊόντων στην γλώσσα του πελάτη, διάφορα έντυπα ενημέρωσης, τα οποία αναπροσαρμόζονται συνεχώς.

H εταιρία έχει άριστη γνώση του νομικού πλαισίου και των διαδικασιών του εξαγωγικού εμπορίου και εξάγει σε 14 χώρες:

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ: ΗΠΑ, Αυστραλία, Σιγκαπούρη, Αλβανία, Ελβετία, Ισραήλ, Μεξικό.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Γερμάνια, Γαλλία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Κύπρο, Αυστρία, Σουηδία.


IΙ.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Σε καθεστώς αναστολής Δασμών και Φόρων)

II.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (με ΦΠΑ)

IV. ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Πλήρης παροχή υπηρεσιών Logistics 3PL βάσει Ν.4302/2014
2. Υπηρεσίες οργάνωσης και αποθήκευσης αποθεμάτων τρίτων σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους.
3. Παροχή υπηρεσιών τελωνειακού αντιπροσώπου προς τρίτους για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τελωνειακών διαδικασιών για την εισαγωγή – εξαγωγή εμπορευμάτων ή την ένταξή τους σε ανασταλτικά τελωνειακά καθεστώτα προϊόντων τρίτων χωρών και υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).
4. Παροχή υπηρεσιών τελωνειακού συμβούλου.


Το Οργανόγραμμα της επιχείρησης περιλαμβάνει τις εξής βασικές μονάδες: Εκτελεστική Διοίκηση, η οποία καθοδηγεί: την Διεύθυνση Marketing και Πωλήσεων, το Τμήμα Εξαγωγών - Εισαγωγών, το Τμήμα Διαχείρισης Υλικών, την Αποθήκη, το Τμήμα Ειδικής Υποστήριξης, την Διεύθυνση Οργάνωσης και Διασφάλισης Ποιότητας, το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, την Οικονομική Διεύθυνση. Κάθε μία από τις 8 βασικές μονάδες περιλαμβάνει επιμέρους τμήματα με διακριτές αρμοδιότητες.
Το σύνολο των εργαζομένων της εταιρίας ανέρχεται στα 20 άτομα.


Η ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε., για να ενισχύσει τη θέση της στον ανταγωνισμό και να αναπτυχθεί στις αγορές του εξωτερικού, είναι στρατηγικά προσανατολισμένη στη πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει και των προϊόντων, στην οργάνωση της, στις διαδικασίες λειτουργίας της, στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της στην διαρκώς μεταβαλλόμενη φορολογική - τελωνειακή νομοθεσία και στην ραγδαία εξέλιξη όσον αφορά την πληροφορική και στις σχέσεις της με τους φορείς προς τους οποίους απευθύνεται και συναλλάσσεται.

Από το 2011, έχει πιστοποιηθεί ως "Εγκεκριμένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Φορέας" (Authorised Economic Operator) AEOF , τόσο για την ασφάλεια και προστασία AEOS, όσο και για τις απλουστευμένες διαδικασίες AEOC από το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, με αριθμό GR AEOF 004019 011 10.

Να σημειωθεί ότι είναι από τις πρώτες 10 ελληνικές εταιρείες που έχει λάβει τέτοια πιστοποίηση, η οποία έχει επικαιροποιηθεί το 2017 βάσει των νέων απαιτήσεων του Ενωσιακου Τελωνιακού Κώδικα 952/13 .

Πέραν από το πιστοποιητικό ΑΕΟF, η εταιρεία διαθέτει :

1. Άδεια απλουστευόμενων διαδικασιών εξαγωγής με εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή σύμφωνα με τη νέα Υπ. Απόφαση ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 – αρ. αδείας 18GR000001SASP00050.

2. Πιστοποιητικό τελωνειακής επάρκειας

3. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας BS EN ISO 9001:2015 από το 1995 πιστοποιημένο από το LLOYD’S

4.Πιστοποιητικό HACCP το οποίο εφαρμόζεται για την Τροφοδοσία Τροφίμων και Ποτών σε Ναυτιλιακές Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών Εισαγωγών και Εξαγωγών, και χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών στην εγχωρία αγορά πιστοποιημένο και αυτό από το LLOYD’S

5. Άδεια "Εγκεκριμένου Αποθηκευτή" Νο EL10000010026 (Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.) από την 1/1/1993

6. Άδεια φορολογικής αποθήκης Νο ELA 0040010001 από την 1/1/1993 ( Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορολογική αποθήκη που ιδρύθηκε.)

Μέλος στον ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Μέλος του INTERNATIONAL SHIP SUPPLIERS & SERVICES ASSOCIATION (ISSA)


Ο Προέδρος & Δ/νων σύμβουλος της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέχει τις παρακάτω θέσεις:

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.Μ.Η & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΒΕΠ) ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

• ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2015